Shahna 

شهنا

 

 

شهنا درماه ميزان 1351 دريک خانوادهً روشنفکر و هنر دوست در شهر زيبای کابل ديده به جهان گشود. وی در سال 1368 از ليسهً عالی حبيبيه فارغ گرديده و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور ، شامل فاکولته طب کابل گرديد. ولی نسبت شرايط حاکم بر کشور، شهنا نتوانست به تحصيلاتش ادامه دهد و مانند تعداد زيادی از هموطنانش رهسپار ديار غربت شد. شهنا از سال 1368 که مجبور به ترک وطن شد درکشور آلمان اقامت داشته و در شهرهامبورگ در رشتهً اقتصاد و بزنس به تحصيلاتش ادامه ميدهد.

وی که به گفتهً خودش از کودکی موسيقی را عاشقانه دوست داشت درسال 1368 به آموزش موسيقی آغاز کرد و در اوايل نزد استاد قيام زانو زد.

شهنا در دورهً مهاجرت ادامهً آموزش و فعاليت های خود را درساحهً هنر موسيقی سپاسگزار تشويق ها و همکاری های بی دريغ و پرمحبت داکتر فطرت ناشناس و استاد رضا علی خان نواسه استاد بزرگ موسيقی هند برا غلام علی خان می داند. شخصا تا به حال در پهلوی اجرای کنسرتهای متعدد درشهر ها و کشورهای مختلف اروپايی  پنج البوم هنری بنام های " منزل ويران  ، قصهً دلها ، سوگندياری ، ترانه های باران  و وطنم " را برای علاقمندان ارايه داشته است.

وی طی سالهای 2003 ـ 2005 سفرهای رسمی و هنری به کابل داشت که در جريان آن دو کنسرتی در آگست 2003 و آگست 2005 برای شهريان کابل اجرا نمود که سخت مورد پسند علاقمندان آوازش قرار گرفت.

 

albumالبومShahna البوم ترانه های باران شامل اين آهنگها می باشذ
Ahmad z 01بشنوید باران 1
ياره دلداره 2
دره به دره 3
دخترهمسايه 4
آهسته برو 5
امشب عروسی داريم 6
فرشته 7
يک بام دو هوا 8
چشم سياهی 9
قصهً اميد 10
محبوبه 11
افغانستان 12albumالبومShahna آهنگ های گلچين
Ahmad z 01بشنوید يار جانی 1
بی وفا 2
گران افغانستان 3
توفانونه راولی يم 4
ای وطن می سازمت 5
هغه گريوان 6albumالبومShahna آهنگی بمناسبت مرگ احمدظاهر
Ahmad z 01بشنوید يادی از احمدظاهر 1albumالبومShahna البوم سوگند ياری شامل آهنگهای ذيل
Ahmad z 01بشنوید زما نگار 1
دل ديوانه 2
بوی بهاران 3
پيمان پيمان 4
مرا دل می کشاند 5
دخترهراتی 6
مر به می کی 7
بی بی رکوجان 8
**** 9
شکوه دارم 10
**** 11
Copyright 2003_2006 ariaye.All Rights Reserved.

بالا

بعدی * صفحة موزیک * قبلی