کا مبیز متولد شهر زیبای کا بل است. شوق موسیقی از آوان طفولیت او را به شور آورد وکم کم شا گرد مکتب موسیقی اش ساخت. دوستان و والدین  هنر دوست کامبیز با تشویقا ت صمیمانه او را راهی لیسه عالی مسلکی موزیک شهر کابل کردند.

 کامبیز با استعداد درخشان خود در عرصه موسیقی به دانش اندوزی در این عرصه همت گماشت وتحت نظراستادان مجرب داخلی وخارجی  در رشته پیانو وگیتار که  به صورت تیوری, عملی و نوتشن تدریس میگردید تمرین وتلمذ نموده ودانش اندوخت.

اما متاسفانه دیگر گونی اوضاع  زندگی در افغانستان  زندگی کامبیز را نیز دیگر گون کرد. کامبیز با قطع تحصیل راه سفر دور ودرازی را پیش گرفت وسرانجام مقیم سویدن شد. قطع تحصیل آکادمیک به معنی قطع ارتباط روحی وفکری با موسیقی نبود بلکه کامبیز در سفر های دور ودرازش راه های دور ودرازتری را کوتاه کرد و در پهلوی مصروفیت های کاری و درسی اش  تجارب جدیدی  در عرصه موسیقی دست یافت.

کامبیز د رکنار نواختن پیانو , گیتار ودیگر آلات موسیقی به تدقیق وتامل در عرصه موسیقی پرداخت و برعلاوه آهنگ سازی و تنظیم موزیک, هنر آواز خوانی  را هم پی گرفت. اینک سه سال است که کامبیز می خواند ومی نوازد ومحافل دوستان و هموطنان را گرم می کند. او اینک کار آهنگ سازی وآواز خوانی اش را با نشر اولین سی دی اش با نام  « ارمان»  به اهالی هنر وموسیقی افغانستان  تقدیم می کند.

 


 
www.kambizstudio.com  

فرهاد کامبیز
Baharjawani بشنوید
2. Bala sarede بشنوید
5. bewafa yaram بشنوید
5. Yar jan بشنوید

Copyright 2003 ariaye.All Rights Reserved.

بالا

بعدی * صفحة موزیک * قبلی